Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trần Lúi


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI MINH GIA

Mã số thuế: 3502243033
Người đại diện: TRẦN THỊ LÚI
Số 58/29/40 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỮU LỰC

Mã số thuế: 3500676183
Người đại diện: TRẦN THỊ LÚI
Số 132/10 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam