Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN THỊ BÍCH PHỤNG


Trần Thị Bích Phụng

Mã số thuế cá nhân: 0316275554
Người đại diện: Trần Thị Bích Phụng
Quận 11, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY AN PHÚ GIA LAI

Mã số thuế: 5901162478
Người đại diện: TRẦN THỊ BÍCH PHỤNG
1054 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam