Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN THÂN THIỆN


CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG T.T.D

Mã số thuế: 0303165836
Người đại diện: TRẦN THÂN THIỆN
2/66/6 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN FIU GROUP

Mã số thuế: 0401941903
Người đại diện: TRẦN NGUYỄN THÂN THIỆN
36 Đỗ Xuân Hợp, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam