Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRẦN KIM HOÀNG ANH


Trần Kim Hoàng Anh

Mã số thuế cá nhân: 1800980166
Người đại diện: Trần Kim Hoàng Anh
Huyện Cầu Kè, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH KIM ANH ANH

Mã số thuế: 3002193553
Người đại diện: Trần Hoàng Kim Anh
Số 68 đường Hàm nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam