Tra cứu tên người đại diện pháp luật TRƯƠNG THÀNH KIÊN


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH KIÊN

Mã số thuế: 0103868944
Người đại diện: TRƯƠNG THÀNH KIÊN
Thôn Hoàng Xá, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SSBK ALPHA SOLAR

Mã số thuế: 0316538919
Người đại diện: LÊ THỊ CẢM LOAN
47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SSBK BETA SOLAR

Mã số thuế: 0316540379
Người đại diện: LÊ THỊ CẢM LOAN
47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SSBK GAMMA SOLAR

Mã số thuế: 0316540386
Người đại diện: TRƯƠNG THÀNH KIÊN
47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SSBK DELTA SOLAR

Mã số thuế: 0316540403
Người đại diện: LÊ THỊ CẢM LOAN
47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam