Tra cứu tên người đại diện pháp luật TỐNG HÙNG KƯỜNG


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN KHÔI

Mã số thuế: 5400493574
Người đại diện: TỐNG HÙNG KƯỜNG
Xóm Vật Lại, Xã Thịnh Minh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN KHÔI

Mã số thuế: 5400521969
Người đại diện: Tống Hùng Kường
Xóm Vật Lại - Xã Thịnh Minh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình.