Tra cứu tên người đại diện pháp luật Tăng Bửu Bình


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Á CHÂU

Mã số thuế: 0309953858
Người đại diện: TĂNG BỬU BÌNH
1306/8 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRIỀU CHÂU

Mã số thuế: 0301650403
Người đại diện: Tăng Bửu Bình
21F/7A Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Á CHÂU - KHO CHỨA HÀNG

Mã số thuế: 0309953858-001
Người đại diện: TĂNG BỬU BÌNH
24 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT Á CHÂU

Mã số thuế: 0316888208
Người đại diện: TĂNG BỬU BÌNH
1306/8 Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam