Tra cứu tên người đại diện pháp luật Phạm Thị Minh Thơm


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0106361077
Người đại diện: PHẠM THỊ MINH THƠM
Thôn Tứ Kỳ, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phạm Thị Minh Thơm

Mã số thuế cá nhân: 4300625458
Người đại diện: Phạm Thị Minh Thơm
Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi