Tra cứu tên người đại diện pháp luật PHI ANH ĐỆ


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4401023347
Người đại diện: PHI ANH ĐỆ
Thôn Nguyên An, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4401054137
Người đại diện: PHI ANH ĐỆ
Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam