Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Thuỳ Trâm


Nguyễn Thị Thuỳ Trâm

Mã số thuế cá nhân: 0400660339
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỳ Trâm
Quận Hải Châu, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VISA THIÊN HÀ

Mã số thuế: 0315320500
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM
Lầu 2, số 132E Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam