Tra cứu tên người đại diện pháp luật Nguyễn Bá Vụ


CHI CỤC THUẾ KHU VỰC EA KAR- M'ĐRẮK

Mã số thuế: 6000244180-025
Người đại diện: Nguyễn Bá Vụ
Số 11, đường Trần Hưng Đạo, TDP 2B - Thị trấn Ea Kar - Huyện Ea Kar - Đắk Lắk.

Nguyễn Bá Vụ

Mã số thuế cá nhân: 0308443808
Người đại diện: Nguyễn Bá Vụ
Quận 10, TP Hồ Chí Minh