Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN TRÍ NAM HƯNG


CÔNG TY TNHH MTV SUMMER TRIP

Mã số thuế: 0401917636
Người đại diện: NGUYỄN TRÍ NAM HƯNG
K9/52 Lạc Long Quân, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SUMMER TOUR

Mã số thuế: 0401931408
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN KHANH
K9/52 Lạc Long Quân, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam