Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THỊ HOÀI VINH


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HOÀN MỸ TẠI QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4300321918-001
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOÀI VINH
568 - 570 - 572 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC BẢO MINH

Mã số thuế: 4300849521
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOÀI VINH
Tổ 5, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Nguyễn Thị Hoài Vinh

Mã số thuế cá nhân: 8163258602
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoài Vinh
Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh