Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THỊ HỒNG CƠ


DNTN PHÁT TÀI

Mã số thuế: 4200598553
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Cơ
Tổ 3, Thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân - - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT TÀI

Mã số thuế: 4200436182
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG CƠ
Tổ 3, Thôn Vân Thạch, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam