Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN THẾ VIỆT DŨNG


CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM BÃI BẰNG

Mã số thuế: 2600354276
Người đại diện: NGUYỄN THẾ VIỆT DŨNG
Khu 9, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0200729600
Người đại diện: ĐÀO THỊ HỒNG YẾN
Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HPS

Mã số thuế: 0201823268
Người đại diện: NGUYỄN THẾ VIỆT DŨNG
Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam