Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN PHÚC TUỆ


CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001244845
Người đại diện: Nguyễn Phúc Tuệ
- Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001166594
Người đại diện: Nguyễn Phúc Tuệ
- Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau.

CN TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001126383
Người đại diện: Nguyễn Phúc Tuệ
- Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau.

CHI NHÁNH KINH DOANH LNG - TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN (NTNN)

Mã số thuế: 0316456381
Người đại diện: Nguyễn Phúc Tuệ
Tòa Nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY KHÍ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001252589
Người đại diện: Nguyễn Phúc Tuệ
- Xã Khánh An - Huyện U Minh - Cà Mau.

CHI NHÁNH KINH DOANH LNG - TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số thuế: 3500102710-030
Người đại diện: PHAN HUY VƯỢNG
Tòa Nhà PV Gas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam