Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN KỲ TRI


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG AN THOẠI SƠN

Mã số thuế: 1601907997
Người đại diện: NGUYỄN KỲ TRI
Số 12 Trần Khắc Chung, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AGJ

Mã số thuế: 1602183306
Người đại diện: NGUYỄN KỲ TRI
Số 39 Đường Trần Khắc Chân, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

DNTN KIM TRANG

Mã số thuế: 1600664928
Người đại diện: Nguyễn Kỳ Tri
1A5 Nguyễn Tri Phương, Bình Khánh, , Thành phố Long Xuyên , An Giang