Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYỄN DUY TẬP


CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN TÀI

Mã số thuế: 0305135019
Người đại diện: NGUYỄN DUY TẬP
124A đường số 13, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 0104179785-006
Người đại diện: NGUYỄN DUY TẬP
Thôn Thái đường, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam