Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGUYê�N VăN LONG


NGUYÊ�N VĂN LONG

Mã số thuế: 0202089956
Người đại diện: Nguyê�n Văn long
Sô� 37 ha�i triê�u - Phường Quán Toan - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.

Nguyê�n Văn Long

Mã số thuế cá nhân: 0202101089
Người đại diện: Nguyê�n Văn Long
Huyện An Lão, Hải Phòng