Tra cứu tên người đại diện pháp luật NGÔ THỊ LIỂU


Ngô Thị Liểu

Mã số thuế cá nhân: 4000882775
Người đại diện: Ngô Thị Liểu
Huyện Nam Giang, Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG KIM THÀNH AN

Mã số thuế: 1501091546
Người đại diện: NGÔ THỊ THÚY LIỂU
Thửa đất số 115, Tờ bản đồ số 22,Tổ 1, Khóm Thành Quới, Thị trấn Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam