Tra cứu tên người đại diện pháp luật NÔNG VĂN NGHĨA


BƯU ĐIỆN HUYỆN CHỢ ĐỒN - BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700159145-003
Người đại diện: NÔNG VĂN NGHĨA
Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

HTX HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 4700240170
Người đại diện: Nông Văn Nghĩa
Nà Đán - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ CAO BẰNG TẠI QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800651833-001
Người đại diện: NÔNG VĂN NGHĨA
Phố Hòa Nam, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam