Tra cứu tên người đại diện pháp luật Mã Thu Tâm


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HOÀNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0309759184
Người đại diện: Mã Thu Tâm
238 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã Thu Tâm

Mã số thuế cá nhân: 0307599087
Người đại diện: Mã Thu Tâm
Quận 5, TP Hồ Chí Minh