Tra cứu tên người đại diện pháp luật LEE CHOONGHUN


CÔNG TY TNHH STUDIO GREY

Mã số thuế: 0401898775
Người đại diện: LEE CHOONGHUN
16 Chính Hữu, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO

Mã số thuế: 0402221048
Người đại diện: LEE CHOONGHUN
16 Chính Hữu, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam