Tra cứu tên người đại diện pháp luật LỤC THỊ VINH


CÔNG TY TNHH LỘC VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2700963747
Người đại diện: LỤC THỊ VINH
Thôn Đông Hoa, Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200891345
Người đại diện: Lục Thị Vinh
thôn 6 - Xã Giới Phiên - Thành phố Yên Bái - Yên Bái.

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200833470
Người đại diện: Lục Thị Vinh
Thôn 6 - Xã Giới Phiên - Thành phố Yên Bái - Yên Bái.