Tra cứu tên người đại diện pháp luật Lưu Nguyễn Quang Khải


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÙA VÀNG

Mã số thuế: 0306234446
Người đại diện: LƯU NGUYỄN QUANG KHẢI
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÙA VÀNG

Mã số thuế: 0306234446-002
Người đại diện: LƯU NGUYỄN QUANG KHẢI
197 Thành Thái (Cổng B4), Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÙA VÀNG

Mã số thuế: 0306234446-001
Người đại diện: Lưu Nguyễn Quang Khải
332 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam