Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ MINH SĨ


CÔNG TY TNHH HÃNG LUẬT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0316396284
Người đại diện: LÊ MINH SĨ
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT TRANS STATION

Mã số thuế: 0316167164
Người đại diện: Phạm Lê Sĩ Minh
284 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam