Tra cứu tên người đại diện pháp luật LÊ ĐÌNH SUNG


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200040982
Người đại diện: LÊ ĐÌNH SUNG
Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HƯNG

Mã số thuế: 3200100303
Người đại diện: LÊ ĐÌNH SUNG
Số 46 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH HƯNG - NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL

Mã số thuế: 3200100303-002
Người đại diện: LÊ ĐÌNH SUNG
Số 46 đường Nguyễn Trãi, Tiểu khu 1, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL MINH HƯNG

Mã số thuế: 3200711574
Người đại diện: LÊ ĐÌNH SUNG
Số 46 Đường Nguyễn Trãi, Tiểu khu 1, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam