Tra cứu tên người đại diện pháp luật KAWAMITSU YASUHIRO


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TENMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300319961
Người đại diện: KAWAMITSU YASUHIRO
Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TENMA VIỆT NAM TẠI QUẢNG NINH

Mã số thuế: 2300319961-001
Người đại diện: KAWAMITSU YASUHIRO
Lô CN-XL-05, CN-XL-10, Khu công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TENMA VIỆT NAM (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300362903
Người đại diện: Kawamitsu Yasuhiro
Lô E1, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Bắc Ninh