Tra cứu tên người đại diện pháp luật Hoàng Thọ Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 0600681128
Người đại diện: Hoàng Thọ Giang
Số 12I Bắc ô 17, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỄN THÔNG HOÀNG HƯNG KHU VỰC MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0303495760-002
Người đại diện: Hoàng Thọ Giang
12I ô 17, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam