Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUYỀN TÔN NỮ TỊNH THỦY


CÔNG TY TNHH SHARE UNITY

Mã số thuế: 4202000190
Người đại diện: HUYỀN TÔN NỮ TỊNH THỦY
7C Lý Tự Trọng, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ALMAX INVEST

Mã số thuế: 4201903224
Người đại diện: HUYỀN TÔN NỮ TỊNH THỦY
7C Lý Tự Trọng, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

HỘ KINH DOANH STOCKHOLM

Mã số thuế: 8474996352-001
Người đại diện: Huyền Tôn Nữ Tịnh Thủy
7C Lý Tự Trọng - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

CÔNG TY TNHH ALMAX INVEST (NỘP THAY CHO CÁ NHÂN)

Mã số thuế: 4201994359
Người đại diện: Huyền Tôn Nữ Tịnh Thủy
7C Lý Tự Trọng - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.

CÔNG TY TNHH PRIME MEDIA

Mã số thuế: 4202001839
Người đại diện: Huyền Tôn Nữ Tịnh Thủy
43 Lý Tự Trọng, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa