Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUỲNH THANH KHẢI


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÁY TÍNH ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0309512677
Người đại diện: Huỳnh Thanh Khải
64A5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH CƯỜNG

Mã số thuế: 1801179431
Người đại diện: HUỲNH THANH KHẢI
Số 107, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH CƯỜNG - GARAGE HUỲNH CƯỜNG

Mã số thuế: 1801179431-001
Người đại diện: HUỲNH THANH KHẢI
107, đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam