Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUỲNH PHÚC TIẾN


CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG TIẾN BỘ

Mã số thuế: 3901306454
Người đại diện: HUỲNH PHÚC TIẾN
Ô 2, Ấp Bình Hòa, Xã Phước Bình, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Huỳnh Phúc Tiến

Mã số thuế cá nhân: 8471231027
Người đại diện: Huỳnh Phúc Tiến
Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum