Tra cứu tên người đại diện pháp luật HUỲNH NGỌC TIẾP


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG HÂN

Mã số thuế: 3600635550
Người đại diện: HUỲNH NGỌC TIẾP
Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG HÂN

Mã số thuế: 3600635550-001
Người đại diện: HUỲNH NGỌC TIẾP
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam