Tra cứu tên người đại diện pháp luật HOÀNG NGỌC QUỐC MINH


CÔNG TY TNHH GATE TINH CẦU

Mã số thuế: 0311771118
Người đại diện: HOÀNG NGỌC QUỐC MINH
3F-B3.1 Mirae Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNICORN 108

Mã số thuế: 0312791163
Người đại diện: HOÀNG NGỌC QUỐC MINH
3F - B3.1 Tòa nhà Mirea Business Center, Số 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam