Tra cứu tên người đại diện pháp luật HOÀNG MẠNH HOÀN


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG DŨNG HẠ LONG HD

Mã số thuế: 5701673193
Người đại diện: HOÀNG MẠNH HOÀN
Tổ 18, khu 2, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐU ĐỦ ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 5200940803
Người đại diện: HOÀNG MẠNH HOÀN
Thôn Trung Tâm, Xã Thượng Bằng La, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam