Tra cứu tên người đại diện pháp luật HÀNG MINH LỢI


CÔNG TY CỔ PHẦN OKIVA

Mã số thuế: 0315191541
Người đại diện: HÀNG MINH LỢI
Lầu 8A, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH OKIVA E-COMMERCE

Mã số thuế: 0316058077
Người đại diện: HÀNG MINH LỢI
Lầu 8A, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316917716
Người đại diện: PHẠM ANH KHÔI
Tòa nhà B&L Tower, số 119-121 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam