Tra cứu tên người đại diện pháp luật Dương Công Nhuyên


CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG TÙNG NAM

Mã số thuế: 4900793341
Người đại diện: DƯƠNG CÔNG NHUYÊN
Thôn Hiệp Lực, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH SƠN

Mã số thuế: 4900269508
Người đại diện: Dương Công Nhuyên
Xã Quỳnh Sơn - - Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn.