Tra cứu tên người đại diện pháp luật Bùi Văn Nhưng


BÙI VĂN NHƯNG

Mã số thuế: 1100266164-001
Người đại diện: Bùi Văn Nhưng
ấp Thanh Hiệp xã Thanh Phú - - Huyện Bến Lức - Long An.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH PHÚ

Mã số thuế: 1100266164
Người đại diện: Bùi Văn Nhưng
Số 222, Hương lộ 8, Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Bùi Văn Nhưng

Mã số thuế cá nhân: 8331188445
Người đại diện: Bùi Văn Nhưng
Huyện ĐakPơ, Gia Lai