Tra cứu tên người đại diện pháp luật Bùi Đức Cương


CÔNG TY TNHH ĐỨC CƯƠNG

Mã số thuế: 4201169331
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
40,42 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM SẠCH PTI

Mã số thuế: 2600959930
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
Khu Làng Nghề, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 2601023365
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
Khu 9, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH BÙI LUẬN

Mã số thuế: 2601013896
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
Khu làng nghề, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC CƯƠNG

Mã số thuế: 5300793567
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
Số nhà 052 phố Ngọc Uyển, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TPH

Mã số thuế: 2601063819
Người đại diện: BÙI ĐỨC CƯƠNG
Khu Làng Nghề, Xã Sơn Vi, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Bùi Đức Cương

Mã số thuế cá nhân: 5701996797
Người đại diện: Bùi Đức Cương
Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh