Tra cứu tên người đại diện pháp luật BÙI NGỌC PHƯƠNG HIẾU


CTY TNHH SÁNG TẠO VIỆT

Mã số thuế: 0304271749
Người đại diện: Bùi Ngọc Phương Hiếu
282B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CAO CẤP ĐỨC Ý

Mã số thuế: 4300331899
Người đại diện: Bùi Ngọc Phương Hiếu
276 Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Mã số thuế: 0316385878
Người đại diện: BÙI NGỌC PHƯƠNG HIẾU
282B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam