Tra cứu tên người đại diện pháp luật BÙI DOÃN TRƯỜNG


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0102760433
Người đại diện: Bùi Doãn Trường
Xã Đông Yên, - - Huyện Quốc Oai - Hà Nội.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201292338
Người đại diện: BÙI DOÃN TRƯỜNG
Số 10 Hồ Sen, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam