Tra cứu tên người đại diện pháp luật Đinh Thị Nhật Trinh


TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP 2

Mã số thuế: 4202002751
Người đại diện: Đinh Thị Nhật Trinh
59 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 4200663393
Người đại diện: Đinh Thị Nhật Trinh
59 Tô Hiến Thành, , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa