Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐINH TẤT THẮNG


XÍ NGHIỆP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THÀNH NAM

Mã số thuế: 0600016241-001
Người đại diện: Đinh Tất Thắng
Số 50 đường Máy Tơ - - Thành phố Nam Định - Nam Định.

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHÚC UY

Mã số thuế: 4000939118
Người đại diện: ĐINH TẤT THẮNG
02 Phan Tốn, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 0108882445
Người đại diện: ĐINH TẤT THẮNG
Số nhà 351 La Thành, Phường Viên Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH D&TT

Mã số thuế: 2700889388
Người đại diện: ĐINH TẤT THẮNG
Số 485, Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

ĐINH NGô TấT THắNG

Mã số thuế cá nhân: 8253351571
Người đại diện: ĐINH NGô TấT THắNG
Quận 10, TP Hồ Chí Minh