Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐINH DUY THY


CÔNG TY TNHH TÂM ĐIỂM AUTO

Mã số thuế: 0311659483
Người đại diện: ĐINH DUY THY
12 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ASATA HOA KỲ

Mã số thuế: 1101759652
Người đại diện: ĐINH DUY THY
Lô A3, Đường số 5 Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam