Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐINH ĐÓNG


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÁI BÈ-BÊ TÔNG CÁI BÈ

Mã số thuế: 1200477144-007
Người đại diện: ĐINH ĐÓNG
Ấp Hậu Vinh, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG CÁI BÈ

Mã số thuế: 1201561303
Người đại diện: ĐINH ĐÓNG
Ấp Hậu Vinh, Xã Hậu Thành, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Đinh Đóng

Mã số thuế cá nhân: 1200394321
Người đại diện: Đinh Đóng
Huyện Cái Bè, Tiền Giang