Tra cứu tên người đại diện pháp luật Đỗ thị Được


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ THỨC

Mã số thuế: 0500570255
Người đại diện: Đỗ Thị Được
Thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông - - Thị Xã Sơn Tây - Hà Nội.

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU TIÊU DÙNG VÀ SẢN PHẨM SAO VIỆT

Mã số thuế: 0305556426
Người đại diện: Đỗ Thị Được
11/65 Đường 100, ấp Tân Nhơn, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đỗ thị Được

Mã số thuế cá nhân: 5700142785
Người đại diện: Đỗ thị Được
Huyện Hải Hà, Quảng Ninh