Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐỖ THỊ CA


DNTN TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 1300403890
Người đại diện: Đỗ Thị Ca
ấp 1 - xã Hữu Định - - Huyện Châu Thành - Bến Tre.

CÔNG TY TNHH NAYUKE

Mã số thuế: 2301101541
Người đại diện: ĐỖ THỊ CA
233 Hồ Ngọc Lân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Đỗ Thị Ca

Mã số thuế cá nhân: 5701791278
Người đại diện: Đỗ Thị Ca
Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Đỗ Thị âu Ca

Mã số thuế cá nhân: 0302739069
Người đại diện: Đỗ Thị âu Ca
Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh