Tra cứu tên người đại diện pháp luật Đặng Thế Thư


CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ SUM - CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: 0313488924-001
Người đại diện: ĐẶNG THẾ THƯ
Số 811 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đặng Thế Thư

Mã số thuế cá nhân: 0316697228
Người đại diện: Đặng Thế Thư
Quận 3, TP Hồ Chí Minh