Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HẢI


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRÍ TUỆ UCMAS QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0105761393
Người đại diện: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HẢI
Số 81 khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UCMAS QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0105295671
Người đại diện: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HẢI
Số 81, Khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đặng Thị Phương Hải

Mã số thuế cá nhân: 0107014774
Người đại diện: Đặng Thị Phương Hải
Huyện Chương Mỹ, Hà Nội