Tra cứu tên người đại diện pháp luật ĐÀM THỊ HÀ TRANG


CÔNG TY CỔ PHẦN PREMIUM THERAPY

Mã số thuế: 0314269481
Người đại diện: ĐÀM THỊ HÀ TRANG
96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN INSIGHT TALENT

Mã số thuế: 0313834719
Người đại diện: ĐÀM THỊ HÀ TRANG
Lầu 8, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam